mokaudyt.pl – Audyt, Wyceny

PL | EN

MOK Audyt  Michał Okoniewski
Biuro: ul. F.M. Lanciego 14 lok. 104
02-792 Warszawa

E-mail: okoniewskim@mokaudyt.pl
Tel.: (+48) 601-382-497
NIP: 573-224-55-54

Podmiot wpisany na prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Finansowego (PANA)  listę firm audytorskich pod numerem 3635

https://pana.gov.pl/lista-firm-audytorskich/

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów