mokaudyt.pl – Audyt, Wyceny

PL | EN

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

W naszej pracy opieramy się na indywidualnym podejściu i dostosowaniu działań do specyfiki Klientów. Dobieramy odpowiednio metodologię naszych prac, aby wykonać je w sposób skuteczny, efektywny i minimalizujący ryzyko błędów. Nasze podejście w połączeniu z doświadczeniem i profesjonalizmem pozwala nam oferować usługi finansowe niejako ″szyte na miarę″ z korzyścią dla naszych klientów.

Posiadamy doświadczenie w audytach wielkich, międzynarodowych i krajowych korporacji, jak i mniejszych podmiotów z różnych sektorów.

Przeprowadzamy audyt sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości tzn. Ustawą o Rachunkowości  lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Badania wykonujemy  w oparciu o aktualnie  stosowane Krajowe Standardy Rewizji Finansowej ustanawiane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) uchwalonymi przez Międzynarodową Federację Księgowych.

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów