mokaudyt.pl – Audyt, Wyceny

PL | EN

Partner Zarządzający MOK Audyt

Michał Okoniewski założyciel MOK Audyt i osoba zarządzajaca. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Podyplomowych Studiów  Metody Wyceny Spółek Kapitałowych. Biegły rewident z 10 -letnim doświadczeniem zdobytym w Deloitte, aktualnie rozwijanym w ramach MOK Audyt. Michał specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, a także w realizacji projektów wyceny spółek i innych aktywów, w tym aktywów niematerialnych i prawnych. Posiada doświadczenie w realizacji usług audytorskich i usług wyceny dla sektora produkcyjnego, handlowego i usługowego.

E-mail: okoniewskim@mokaudyt.pl
Tel.: (+48) 601-382-497