mokaudyt.pl – Audyt, Wyceny

PL | EN

Branże, dla których realizowaliśmy usługi badania sprawozdań finansowych i usługi wyceny - doświadczenie MOK Audyt

Energetyka i odnawialne źródła energii. Rozwój produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wynika z potrzeby ochrony środowiska oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Mamy okazję uczestniczyć w budowaniu sukcesu firm wytwarzających energię ze źródeł wiatrowych, biomasy i biogazu, w tym gazu składowiskowego.

Produkcja przemysłowa. Mamy doświadczenie w realizacji usług audytu i wyceny dla podmiotów działających w bardzo specyficznych dziedzinach produkcji przemysłowej. Między innymi: produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych, przetwórstwo stali i surowców nieżelaznych,produkcja zabezpieczeń i powłok chemodpornych, produkcja plandek przemysłowych czy piasków i kruszyw barwionych.

Sektor hotelarski. Budowa hoteli i usługi hotelarskie. Na polskim rynku cały czas obserwujemy wzrostowy trend bazy hotelowej, w pierwszej połowie 2015 roku powiększyła się ona o 73 skategoryzowane hotele. Mamy duże doświadczenie we wspieraniu i realizowaniu usług audytorskich na zlecenie międzynarodowych i krajowych sieci hotelowych.

Handel i dystrybucja. Rozwój sektora handlowego detalicznego i hurtowego jest bardzo dynamiczny. Wiele międzynarodowych koncernów dystrybucyjnych decyduje się na rozpoczęcie działalności w Polsce. Dzięki zrealizowanym projektom audytu i wyceny dla firm handlowych doradzamy jak skuteczniej organizować procesy finansowo-księgowe.

Sektor spożywczy. Branża przetwórstwa żywności cały czas się rozwija mimo trudności jakie napotyka. Ważne jest budowanie silnej marki i lojalności klientów oraz ekpansja na nowe rynki. Profesjonalne wsparcie w obszarze finansów (audyt i wyceny) jest niezbędne w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Transport i logistyka. Stan infrastruktury ma duży wpływ na rozwój sektora TSL. Postępujący rozwój technologiczny umożliwia budowanie oferty dopsowanej do wysoce konkurencyjnego rynku. Mamy okazję pracować dla podmiotów działających w branży TSL na polskim rynku.

Budownictwo i nieruchomości. Rynek nieruchomości to branża, której kondycja w duzej mierze zależy od funkcjonowania całej gospodarki. Obok zagranicznych inwestorów, w Polsce obserwujemy coraz więcej krajowych podmiotów podejmujacych decyzję o inwestowaniu w nieruchomości komercyjne. Mamy doświadczenie w realizacji usług audytu i wyceny dla podmiotów z tej branży.

Sektor publiczny, stowarzyszenia. W nowoczesnej gospodarce dobrze funkcjonujący sektor publiczny jest niezbędny do zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Istotna jest współpraca i relacje z gospodarką rynkową. Coraz więcej podmiotów działajacych w formie stowarzyszeń poszukuje profesjonalnych usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Odpowiadamy na te potrzeby.

Telekomunikacja, media i reklama. Rynek mediów i telekomunikacji rozwija się w bardzo szybkim tempie, a technologia cyfrowa umozliwia rozwój innowacyjnych produktów i usług. Realizowaliśmy badania sprawozdań finansowych i inne usługi doradcze dla podmiotów z tego sektora rynku.