mokaudyt.pl – Audyt, Wyceny

PL | EN

Strona główna » Wyceny » Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw ma charakter interdyscyplinarny i wymaga znajomości rachunkowości, zarządzania strategicznego, finansów przedsiębiorstwa i statystyki.

Należy podkreślić, że wycena wartości rynkowej aktywa nie jest tylko wyliczeniem matematycznym przeprowadzonym w oparciu o jednolite wzorce. Najważniejsze w wycenie jest zrozumienie modelu biznesowego wycenianej spółki, interpretacja wyników wyceny, przedstawiona na tle aktualnego otoczenia rynkowego. Dobra wycena bierze pod uwagę szereg elementów z otoczenia zewnętrznego, jak i cech charakterystycznych dla wycenianego składnika aktywów, które nie dają się wprost wyrazić za pomocą wzorów matematycznych.

Warto powierzyć wycenę przedsiębiorstwa ekspertom, którzy nie tylko wyliczają i szacują wartość poszczególnych elementów przedsiębiorstwa, ale też konsultują i doradzają właścicielom w poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa oraz wyjaśniają pułapki wyników wyceny.

Eksperci MOK Audyt wykorzystują w toku realizacji wycen doświadczenie nabyte przez lata współpracy ze spółkami z różnych branż, co umożliwia im uwzględnienie specyfiki danego sektora, a tym samym odzwierciedlenie w wycenie najbardziej wartościowych elementów każdej firmy.

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów