mokaudyt.pl – Audyt, Wyceny

PL | EN

Strona główna » Wyceny » Wycena instrumentów finansowych

MOK Audyt świadczy usługi wyceny instrumentów finansowych.

Nasz zespół łączy przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie w przeprowadzeniu wycen w tym obszarze. Wykorzystujemy znajomość matematycznych i statystycznych modeli wyceny, co pozwala nam uzyskać wartości rzetelne i mające odzwierciedlenie w rzeczywistości. Doradzamy także naszym klientom w zakresie ujęcia instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Finansowej oraz polskimi regulacjami dotyczącymi ujęcia i rozliczenia instrumentów finansowych.

 W zakresie wyceny instrumentów finansowych oferujemy m.in.:

  • wyceny opcji,
  • wyceny innych instrumentów dłużnych,
  • wyceny obligacji korporacyjnych,
  • wyceny instrumentów pochodnych,
  • wyceny opcji menadżerskich opartych na instrumentach finansowych.

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów