mokaudyt.pl – Audyt, Wyceny

PL | EN

Strona główna » Wyceny » Test na trwałą utratę wartości

Przeprowadzamy procedury testów na utratę wartości aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (MSR nr 36, Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów).

Świadczymy kompleksową usługę w ramach wymogów sprawozdawczości finansowej, obejmującą identyfikację potencjalnych aktywów mogących podlegać testowi, jak i przeprowadzenie testu na trwałą utratę wartości oraz interpretację jego wyników i doradztwo w zakresie alokacji odpisu i ujęcia w księgach rachunkowych.

Łącząc doświadczenie i długoletnią praktykę w audycie sprawozdań finansowych oraz z obszaru wyceny spółek i aktywów nabyliśmy optymalne kompetencje do przeprowadzenia testów na trwałą utratę wartości aktywów.

Zgodnie z przyjętą metodologią, oferowane przez nas testy na utratę wartości obejmują następujące czynności:

  • analizę przesłanek utraty wartości oraz ocenę potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny;
  • zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo oraz grupowo;
  • ustalenie obiektów oceny utraty wartości;
  • ocenę czy nastąpiła utrata wartości i, gdyby taka okoliczność zaistniała, ustalenie i alokację odpisu aktualizującego wartość aktywów na poszczególne aktywa zgodnie z przyjętymi przez spółkę standardami rachunkowości.

Oferujemy również przeprowadzenie niezależnej weryfikacji testów na utratę wartości aktywów, która zapewni Państwu obiektywną opinię profesjonalnej firmy doradczej w zakresie wyników otrzymanej wyceny.

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów